ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ_06-03-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ (06-03-2018)

 

Τμήμα Α.Μ. Εξάμηνο Επιλογή* Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113003 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113012 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113015 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113030 10 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113035 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113056 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113059 10 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113099 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113109 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113115 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113119 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113121 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213014 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213023 10 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213049 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213075 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213078 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313001 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313007 10 2ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313011 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313015 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313021 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313031 10 2ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313069 10 2ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313078 10 1ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313081 10 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313082 10 2ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313084 10 1ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313098 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 412018 12 3ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413018 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413025 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413036 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413056 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413061 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413065 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413066 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413072 10 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413104 10 1ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413115 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513068 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513039 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513084 10 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513023 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513038 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513060 10 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ** 513013 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613013 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613023 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613029 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613034 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613043 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613045 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613051 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613063 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613075 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613077 10 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613078 10 ΝΑΙ 2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

** Η κατάταξη έγινε σύμφωνα με ειδικό αλγόριθμο που προτάθηκε από τη Γενική Συνέλευση του συγκεκριμένου Τμήματος.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν προσήλθε να υπογράψει και επομένως δεν οριστικοποίησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που είχε υποβάλλει, παρά τη σχετική ενημέρωση που είχε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

2. Υπέγραψε και οριστικοποίησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που είχε υποβάλλει, ωστόσο δεν επιθυμούσε να πραγματοποιήσει την πρακτική του-της άσκηση σε ιδιωτικό φορέα υποδοχής, όπως απαιτούνταν ρητά από τη σχετική πρόσκληση, παρά τη δυνατότητα που του-της δόθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης .

3. Φοιτητής-φοιτήτρια που δεν ανήκει στο 10ο εξάμηνο σπουδών, όπως απαιτούνταν ρητά από τη σχετική πρόσκληση.

 

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 7 έως και 9 Μαρτίου 2018 και ώρες 12-4.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Οριστικοποίηση αιτήσεων φοιτητών 10ου εξαμήνου για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλλατε, προκειμένου να πραγματοποίησε την Πρακτική σας Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, θα πρέπει να περάσετε αύριο Πέμπτη 01-03-2018 ή την Παρασκευή 02-03-2018, από τις 11 έως και τις 5, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, προκειμένου να υπογράψετε και να οριστικοποιήσετε τις αιτήσεις σας. Η μη υπογραφή συγκεκριμένου εντύπου, που θα σας χορηγηθεί από το Γραφείο Πρακτικής και θα φέρει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας αίτησης, αποτελεί αιτία εξαίρεσής-αποκλεισμού της αίτησής σας από την διαδικασία αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, αν δεν οριστικοποιήσετε με τον προαναφερόμενο τρόπο την αίτησή σας, είναι σαν να μην την υποβάλλατε ποτέ. Σε περίπτωση κωλύματος, να ενημερωθεί μέχρι και τις 03-03-2018 το Γραφείο Πρακτικής (τηλεφωνικά ή με email).

Παρακαλούμε, να ελέγχετε καθημερινά τα email σας, για τυχόν άμεσες ενέργειες, που θα απαιτηθούν από μέρους σας, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών επιλογής και επιδότησής σας.

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (07-02-2018)

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα συνεχίσει να γίνεται με τα ίδια αυστηρά αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη (2015-16 & 2016-17):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, σε αναλογία 1:1:2, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί,

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Τμήμα Σπουδών Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο 8ο 10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 14 14  28 56
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 8 9 17 34
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 8 9 17 34
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας 8 8 16 32
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου 8 9 17 34
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 10 10 20 40
Σύνολο θέσεων: 56 59 115 230

 

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που έχουν επιλέξει ως φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης μια ιδιωτική επιχείρηση και όχι ένα δημόσιο φορέα (λόγω του στόχου που έχει τεθεί από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ για προώθηση τουλάχιστον του 55% των ασκούμενων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις). Σε περίπτωση που συνεχίσουν να υπάρχουν ισοβαθμήσαντες φοιτητές, που έχουν επιλέξει ιδιωτικό φορέα υποδοχής, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που όλοι οι ισοβαθμήσαντες φοιτητές θα έχουν επιλέξει δημόσιο φορέα για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) (θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση τον Μάιο του 2018),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου δεν καλυφθεί κατά την εαρινή περίοδο, οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής τους έναντι ατυχήματος.

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ). Δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στη συγκεκριμένη πράξη, πιθανόν εξαιτίας μικρότερου αριθμού αιτήσεων από φοιτητές αυτής της κατηγορίας συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις,

ζ) φορείς υποδοχής των φοιτητών μπορεί να είναι:

  • Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ινστιτούτα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Επιχειρήσεις και Οργανισμοί όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982 (Τράπεζες, ΔΕΗ).
  • Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 παραγρ.8 Ν 2817/2000).
  • Εργαστήρια Γ.Π.Α.

η) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ).

 

—————————————————————————————————————————

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση μόνο στον ιδιωτικό τομέα: Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα έχει την ευθύνη της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν για 1 μήνα (όσοι οφείλουν λιγότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης) ή 2 μήνες (όσοι οφείλουν περισσότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης).

Σημειώνεται ότι άτομα που είχαν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών τους (6ο ή 8ο) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν επιδοτηθεί προηγούμενα για τον ίδιο σκοπό.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο και συγκεκριμένα από 26 Μαρτίου έως και τα τέλη του Μαΐου.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 8 Φεβρουαρίου 2018 έως και 27 Φεβρουαρίου 2018, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/g5TSw39KrwI8VqAl2

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ θα καλέσει, από 28 Φεβρουαρίου 2018 έως και 5  Μαρτίου 2018, τους ενδιαφερόμενους φοιτητές προκειμένου να προσκομίσουν ορισμένα απαραίτητα στοιχεία, να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από 7 Μαρτίου έως και 9 Μαρτίου 2018, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (8 Φεβρουαρίου 2018 έως και 27 Φεβρουαρίου 2018), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, καθημερινά από 11.00 έως και 17.00. Ειδικά την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, το Γραφείο θα παραμείνει κλειστό λόγω συμμετοχής του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης στην 16η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας.

 

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα
Παπαδάκης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Επικ. Καθηγητής

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης ( papadakis@aua.gr ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (22-06-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5000646, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) – (22-06-2017).

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.Προσοχή, στην τελευταία στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.

ΤμήμαΑ.Μ.ΕξάμηνοΕπιλογή*
Φοιτητές 6ου εξ.   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4141536ΝΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4141376ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4140646ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4140886ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4140376ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6131036ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6140206ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140706ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140056ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140146ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140926ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140046ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140456ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140806ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140336ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140696ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140156ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140316ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140366ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140306ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140486ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140186ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3140936ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140926ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140636ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2141076ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140336ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140376ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140806ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140226ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140976ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2140256ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5140106ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5140946ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1141616ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1141186ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1141586ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1140426ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1141916ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1140376ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1140516ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1141706ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1140446ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1140636ΟΧΙ
Φοιτητές 8ου εξ.   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130308ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130718ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130768ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130488ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130018ΟΧΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4130528ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130558ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130878ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130248ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130508ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130298ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6131008ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130068ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130328ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130028ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130868ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6130168ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6131108ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6131078ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130698ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130398ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130148ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130018ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130758ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130668ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3130848ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130628ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130188ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130618ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130358ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130388ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130288ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2130138ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130468ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130478ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130078ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130068ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130138ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5130438ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130648ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1131168ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130548ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1131128ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130608ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130248ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130538ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1131308ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1130768ΟΧΙ
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οριστικοποίηση Πίνακα Επιτυχόντων (23-06-2017)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ ανακοινώνει ότι η αρχική λίστα επιτυχόντων της 16ης Ιουνίου 2017 (http://praktiki-espa.aua.gr/…/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%…/) είναι και η οριστική, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση επί των αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-16-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

 

Ακολουθεί πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην τελευταία στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.

 

 

Τμήμα Α.Μ. Εξάμηνο Επιλογή*
Φοιτητές 6ου εξ.      
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 414153 6 ΝΑΙ

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 414137 6 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 414064 6 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 414088 6 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 414037 6 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613103 6 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 614020 6 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314070 6 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314005 6 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314014 6 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314092 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314004 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314045 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314080 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314033 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314069 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314015 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314031 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314036 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314030 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314048 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314018 6 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 314093 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214092 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214063 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214107 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214033 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214037 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214080 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214022 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214097 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 214025 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 514010 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 514094 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114161 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114118 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114158 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114042 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114191 6 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114037 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114051 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114170 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114044 6 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 114063 6 ΟΧΙ
Φοιτητές 8ου εξ.      
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413030 8 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413071 8 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413076 8 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413048 8 ΝΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413001 8 ΟΧΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 413052 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613055 8 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613087 8 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613024 8 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613050 8 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613029 8 ΝΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613100 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613006 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613032 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613002 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613086 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613016 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613110 8 ΟΧΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 613107 8 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313069 8 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313039 8 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313014 8 ΝΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313001 8 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313075 8 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313066 8 ΟΧΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 313084 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213062 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213018 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213061 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213035 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213038 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213028 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 213013 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513046 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513047 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513007 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513006 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513013 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 513043 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113064 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113116 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113054 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113112 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113060 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113024 8 ΝΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113053 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113130 8 ΟΧΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113076 8 ΟΧΙ

 

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 19-21 Ιουνίου 2017 και ώρες 11-5.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Οριστικοποίηση ηλεκτρονικών αιτήσεων Πρακτικής ΕΣΠΑ

Όσοι φοιτητές υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για την πραγματοποίηση της Πρακτική τους Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το καλοκαίρι του 2017, θα πρέπει να περάσουν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ προκειμένου να επαληθεύσουν την ορθότητα των στοιχείων της αίτησής τους, να την υπογράψουν και να την οριστικοποιήσουν.

Η διαδικασία αυτή θα γίνει αποκλειστικά και μόνο την Πέμπτη 08-06-2017 και την Παρασκευή 09-06-2017, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα.

Προσοχή, η μη οριστικοποίηση της αίτησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, θα εκληφθεί ως μη υποβολή αίτησης.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, στις 16-06-2017.

Eνημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2016-17

Tο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής τους έναντι ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-17), το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου Σπουδών του ΓΠΑ που (α) δεν έχουν επιδοτηθεί προηγουμένως για τον ίδιο λόγο μέσω ΕΣΠΑ και (β) θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο (2) μηνών (ακριβώς). Η Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από την 8η Ιουλίου 2017, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου σπουδών θα οριστεί νέα ημερομηνία έναρξης. Συνολικά προσφέρονται σαράντα πέντε (45) θέσεις δίμηνης Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο ΣπουδώνΣύνολο
6ο8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής5611
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών347
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής347
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας336
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου336
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης448
Σύνολο θέσεων45

Φορείς υποδοχής των φοιτητών μπορεί να είναι:

  • Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ινστιτούτα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Επιχειρήσεις και Οργανισμοί όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982 (Τράπεζες, ΔΕΗ).
  • Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 παραγρ.8 Ν 2817/2000).
  • Εργαστήρια Γ.Π.Α.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι φορείς υποδοχής των φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ πρέπει να βρίσκονται είτε στην έδρα του ΓΠΑ είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων φοιτητών.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα γίνει με αυστηρά αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

α) ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα μοιραστεί στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών,

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα, και

γ) σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι φοιτητές 6ου και 8ου  εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 24 Απριλίου 2017 έως 25 Μαΐου 2017, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/PYJU2WFndSEQW6Gs1

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ θα καλέσει, από 26 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2017, τους ενδιαφερόμενους φοιτητές προκειμένου να προσκομίσουν ορισμένα απαραίτητα στοιχεία, να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, ενώ παράλληλα θα οριστεί η περίοδος υποβολής τυχόν ενστάσεων καθώς και η ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατάταξης.

Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένων φοιτητών για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Εξάσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών του ΓΠΑ, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την Αίτηση Καθορισμού Τόπου Πρακτικής Εξάσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρώτο μέρος (Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) της παρούσας ανακοίνωσης.

Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (24 Απριλίου 2017 έως 25 Μαΐου 2017), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, κάθε Δευτέρα (11-3), Πέμπτη (11-5) και Παρασκευή (11-5).

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης (papadakis@aua.gr).

Στοιχεία Γραφείου Πρακτικής ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Ώρες λειτουργίας: Από 24 Απριλίου 2017 έως 25 Μαΐου 2017, το Γραφείο θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα (11-3), Πέμπτη (11-5) και Παρασκευή (11-5).

Τηλ. επικοινωνίας: θα ανακοινωθεί σύντομα.

E-mail: θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Υπεύθυνη Λειτουργίας Γραφείου: Ατσαλίνου Κατερίνα

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης (papadakis@aua.gr).