ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (29-06-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  ΚΑΤΑ ΤΟ 6Ο   & 8o ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ (29-06-2020)

Τμήμα Εξάμηνο Α.Μ. Επιλογή* Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6ο 417071 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6ο 417047 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6ο 417083 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6ο 417059 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416002 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416001 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416047 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416046 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416075 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416071 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416017 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416097 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416041 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416119 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416072 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 417123 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416028 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416088 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416010 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416110 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο 416098 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ο 617009 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ο 617025 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ο 617051 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ο 617032 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616006 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616035 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616102 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616057 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616040 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ο 616010 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6ο 317068 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6ο 317004 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8ο 316054 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8ο 316023 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8ο 316118 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8ο 316059 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 217080 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 217064 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216058 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216046 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216050 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216085 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216030 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216072 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216009 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216056 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 216107 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517019 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517070 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517012 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517038 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517014 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6ο 517041 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8ο 516103 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 117085 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 117018 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 117005 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 117120 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 118217 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6ο 116009 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116108 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116018 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116102 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116006 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116131 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116049 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116132 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116122 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116036 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116175 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116008 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116055 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116013 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116058 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116040 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116037 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116088 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 117183 ΝΑΙ 2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. * Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους:  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 30 Ιουνίου έως και  2 Ιουλίου και ώρες 12-3.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 (16-06-2020)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα–Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , κατά το καλοκαίρι του 2020, σε φορείς όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα αλλά και του δημόσιου τομέα (με μοναδική εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διευκρινίζεται ότι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων (10ου, 12ου κτλ.) δεν μπορούν να επιδοτηθούν στην παρούσα φάση μέσω του εν λόγω προγράμματος.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα συνεχίσει να γίνεται με τα ίδια αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16 & 2016-17 & 2017-18 & 2018-19):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών κατανέμεται σύμφωνα τον Πίνακα που ακολουθεί:

Τμήμα Σπουδών Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο 8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 12 12 24
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 11 11 22
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής             6 7 13
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας 12 13 25
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου 9 9 18
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 12 13 25
Σύνολο θέσεων:   62 65 127

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών,, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, από 1-8-2020 έως και 30-09-2020,

δ) οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

ε) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών, για αυτή την περίοδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (με μοναδική εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

στ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρακτική άσκηση μόνο στον ιδιωτικό τομέα: Η πρακτική κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια και περίοδος πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο από 1-8-2020 έως και 30-09-2020 (θερινή περίοδος).

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2020, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 16 Ιουνίου 2020 έως και 24 Ιουνίου 2020, μέσω του υπερσυνδέσμου:  https://forms.gle/jnHV1N7LgRud7gqx7

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη άμεσης λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 2 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι: (a)  άτομα που είχαν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών τους (6ο) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν επιδοτηθεί προηγούμενα για τον ίδιο σκοπό, και β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (16 Ιουνίου 2020 έως και 24 Ιουνίου 2020), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (11.00 έως 16.00), κατά προτίμηση τηλεφωνικά (210 5294825), μέσω email (praktiki-espa@aua.gr) ή μέσω messenger (https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua).

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής  (e-mail: epaplom@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Ανακοίνωση (αναστολή πρακτικής λόγω κορονοϊού)_16-03-2020

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) (https://www2.aua.gr/…/anakoinosi-gia-metra-antimetopisis-ko…), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ ενημερώνει τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από 1-04-2020 για τα εξής:

α) μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2020 δε θα σας χορηγηθούν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης,

β) η επικοινωνία με το προσωπικό του γραφείου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (praktiki-espa@aua.gr), μέσω μηνυμάτων στο messenger (https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua/) ή τηλεφωνικά (210 5294825, για όσο διαρκεί η αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών, μόνο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 12 μέχρι και 4), και

γ) στις 24-25 Μαρτίου 2020 θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση με επικαιροποιημένες πληροφορίες και οδηγίες.

Οι προτεινόμενοι αποκλειστικοί τρόποι επικοινωνίας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκηση ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, αφορούν το σύνολο των φοιτητών του ΓΠΑ, ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών, που επιθυμούν γενική πληροφόρηση ή να απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ίδιο ισχύει και τους ενδιαφερόμενους φορείς υποδοχής των φοιτητών μας.


Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος,

Παπαδάκης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (13-02-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠPAKTIKH AΣKHΣH TPITOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTO ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (MIS 5033175) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ/ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) (13-02-2020)

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στη στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415044ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415064ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415078ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415045ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415012ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415076ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415114ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415009ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415090ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415010ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415069ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415034ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415112ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10415005ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615069ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615074ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615011ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615001ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615057ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615109ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615023ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615031ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615084ΝΑΙ1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615048ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615078ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615083ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615064ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615066ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615062ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615027ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615085ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615063ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615070ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10615045ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315055ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315047ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315008ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315083ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315077ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ10315085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215032ΝΑΙ1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215073ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215016ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215054ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215101ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10214106ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10215117ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515087ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515091ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515003ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515043ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515090ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515081ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515093ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515045ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10515052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115100ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115007ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115145ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115125ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115098ΝΑΙ1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115134ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115021ΝΑΙ1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115092ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115075ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115152ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115089ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115071ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115054ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115028ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115171ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115157ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10114070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115130ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115017ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10115046ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116179ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116185ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ113124ΟΧΙ0

* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν υπέγραψε και επομένως δεν οριστικοποίησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που είχε υποβάλλει, και επιπλέον δεν είναι φοιτητής του 9 ου  εξαμήνου σπουδών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9ου εξαμήνου (07-02-2020)

Τμήμα Εξάμηνο Α.Μ. Επιλογή* Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415044 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415064 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415078 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415045 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415012 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415076 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415114 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415009 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415090 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415010 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415069 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415034 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415112 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 415005 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615069 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615074 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615011 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615001 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615057 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615109 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615023 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615031 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615084 ΝΑΙ 1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615048 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615078 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615083 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615064 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615066 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615062 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615027 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615085 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615063 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615070 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9 615045 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315055 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315047 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315008 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315083 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315077 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 315085 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215034 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215063 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215032 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215105 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215073 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215016 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215052 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215054 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215101 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 214106 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 215117 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515025 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515065 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515005 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515087 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515091 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515003 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515043 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515088 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515099 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515090 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515050 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515081 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515093 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515045 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515078 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 9 515052 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115100 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115007 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115050 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115009 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115145 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115125 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115079 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115098 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115134 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115021 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115092 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115075 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115064 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115152 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115086 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115089 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115071 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115048 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115054 ΝΑΙ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115068 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115028 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115171 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115157 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115038 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115039 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 114070 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115130 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115080 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115065 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115017 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 115046 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 116179 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 116185 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 113124 ΟΧΙ1 2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. * Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους: 1. Δεν υπέγραψε και επομένως δεν οριστικοποίησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης που είχε υποβάλλει, και επιπλέον δεν είναι φοιτητής του 9ου εξαμήνου σπουδών.  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 10 Φεβρουαρίου έως και  12 Φεβρουαρίου και ώρες 12-3.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 (17-12-2019)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 2020, «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) .

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18  & 2018-19):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, σε αναλογία 1:1:2, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί,

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20:
Τμήμα Σπουδών Εξάμηνο Σπουδών   Σύνολο
6ο 8ο 10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 14 14  27  55
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 8  8 17  33
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής             8  8 17  33
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας 8 8  15  31
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου       8  8 17  33
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 10 10 19  39
Σύνολο θέσεων:    56  56  112  224

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) (θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση την άνοιξη του 2020),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου δεν καλυφθεί κατά την εαρινή περίοδο, οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ). Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στη συγκεκριμένη πράξη, πιθανόν εξαιτίας μικρότερου αριθμού αιτήσεων από φοιτητές αυτής της κατηγορίας συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις,

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

θ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ).

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
Καρανικόλας Παύλος, Επίκ. Καθηγητής   Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής   Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής   Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση μόνο στον ιδιωτικό τομέα: Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του ιδιωτικού φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/-της

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν για 1 μήνα (όσοι οφείλουν λιγότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης) ή 2 μήνες (όσοι οφείλουν περισσότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης).

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο, από 1 Απριλίου 2020 έως και 31 Μάϊου 2020.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 17 Δεκεμβρίου 2019 έως και 2 Φεβρουαρίου 2020, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/En7QHmvecMAzTecL7

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. (email, τηλεφωνικά ή προσωπική παρουσία), εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Ακολούθως και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, έχοντας μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα, προκειμένου να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση δεν υπογραφεί από τον-ην ενδιαφερόμενο-η φοιτητή-τρια, θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία επιλογής. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι: α) άτομα που είχαν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών τους (6ο ή 8ο) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν επιδοτηθεί προηγούμενα για τον ίδιο σκοπό, και β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, τις εργάσιμες ημέρες, από 11.00 έως και 16.00.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (17-06-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠPAKTIKHAΣKHΣHTPITOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΣTO ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (MIS 5033175) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ/ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) (17-06-2019)

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.Προσοχή, στην τελευταία στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.

ΤμήμαΑ.Μ.ΕξάμηνοΕπιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1160626oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160276oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161326oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160746oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160536oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161266oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161756oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160306oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160086oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160136oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161016o1ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161746oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160166oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160646oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160376oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160486oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161076oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160886oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160876oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1160866oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1171836oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161856oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150368ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151028οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150208οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150908ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151008ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150128οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150148οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150508ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150018οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150638οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151698ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150438ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150578οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150318οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150558ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150928οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150378οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150798οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150948οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151418ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150258οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150088οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150828οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150618ο3ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151388οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151118ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150838ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150288οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151578οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150768οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150418ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161738o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151328οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151098ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151478ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150548οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150518οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150888οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150348ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150178ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1150658οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1151398οΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1161798ο2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  2160586oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160926oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160506oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160026oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160946oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160016oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160056oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160376oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160546oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2161086oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2160876oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150928o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150558o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150228oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150818oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150448oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150938oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150488o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150098oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150438oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150568o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150728o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150348o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150048oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150908oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150828oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150738o2ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150328oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150538oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2151088oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150248oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2150498oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2151248oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2151018oΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  3160556oΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3160826oΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3150888oΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3150668o3ΟΧΙ0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3150658o3ΟΧΙ0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3150458oΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ3151018o3ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  4160756oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4160956oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150176oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4171236oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150308oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150238oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150048oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150808o2ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150268oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150928oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4151098o2ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150128oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150458oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150568o2ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150478o2ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150368oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150698oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150428oΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ4150438oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  5160416oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160896oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160956oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160996oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160546oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160556oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5160126oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150518oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150318oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150188oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150658oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5151018oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150408oΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ5150588oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  6160136oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160586oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160336oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160786oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160406oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160736oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160536oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6160556oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6150728oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6150848oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6150538oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6150738oΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6150228oΝΑΙ2

* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους:

1, Ακύρωση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον φοιτητή-τρια

2,  Ο φοιτητής-τρια έχει επιδοτηθεί προηγούμενα από το ΕΣΠΑ για σκοπούς Πρακτικής Άσκησης

3, Ο φοιτητής-τρια επιθυμεί την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε Δημόσιο Φορέα και παρά την δυνατότητα που του-της  δόθηκε για επιλογή Ιδιωτικού Φορέα, δεν το έπραξε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (2019Β)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (11-06-2019)

Τμήμα Εξάμηνο Α.Μ . Επιλογή* Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   6o 116062 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116027 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116132 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116074 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116053 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116126 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116175 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116030 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116008 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116013 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116101 1ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116174 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116016 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116064 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116037 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116048 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116107 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116088 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116087 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116086 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 117183 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6o 116185 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115036 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115102 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115020 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115090 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115100 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115012 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115014 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115050 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115001 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115063 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115169 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115043 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115057 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115031 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115055 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115092 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115037 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115079 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115094 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115141 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116173 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115025 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115008 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115082 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115061 3ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115138 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115111 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115083 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115028 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115157 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115076 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115041 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115132 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115109 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115147 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115054 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115051 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115088 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115034 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115017 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115065 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 115139 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8ο 116179 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ   6o 216058 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216092 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216050 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216002 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216094 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216001 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216005 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216037 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216054 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216108 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6o 216087 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215092 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215055 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215022 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215081 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215044 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215093 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215048 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215009 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215043 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215056 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215072 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215034 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215004 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215090 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215082 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215073 2ΟΧΙ 0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215032 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215053 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215108 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215024 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215049 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215124 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8o 215101 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   6o 316055 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6o 316082 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8o 315088 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8o 315066 3ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8o 315065 3ΟΧΙ 0
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8o 315045 ΝΑΙ 2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8o 315101 3ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   6o 416075 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6o 416095 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415030 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415023 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415004 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415080 2ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415026 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415092 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415109 2ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415012 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415045 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415056 2ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415047 2ΟΧΙ 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415036 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415069 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 417123 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415042 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415017 ΝΑΙ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8o 415043 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   6o 516041 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516089 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516095 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516099 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516054 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516055 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 6o 516012 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515051 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515031 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515018 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515065 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515101 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515040 ΝΑΙ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 8o 515058 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ   6o 616013 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616058 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616033 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616078 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616040 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616073 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616053 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6o 616055 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8o 615072 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8o 615084 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8o 615053 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8o 615073 ΝΑΙ 2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8o 615022 ΝΑΙ 2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. * Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, για τους παρακάτω λόγους: 1, Ακύρωση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον φοιτητή-τρια 2,  Ο φοιτητής-τρια έχει επιδοτηθεί προηγούμενα από το ΕΣΠΑ για σκοπούς Πρακτικής Άσκησης 3, Ο φοιτητής-τρια επιθυμεί την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε Δημόσιο Φορέα και παρά την δυνατότητα που του-της δόθηκε για επιλογή Ιδιωτικού Φορέα, δεν το έπραξε.  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 12 έως και 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρες 12-4.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»,, κατά το καλοκαίρι του 2019, αποκλειστικά και μόνο σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Διευκρινίζεται ότι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων (10ου, 12ου κτλ.) δεν μπορούν να επιδοτηθούν στην παρούσα φάση μέσω του εν λόγω προγράμματος.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα συνεχίσει να γίνεται με τα ίδια αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16 & 2016-17 & 2017-18):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών κατανέμεται σύμφωνα τον Πίνακα που ακολουθεί:

Τμήμα Σπουδών Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο 8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 14 14 28
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 8 8 16
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής             12 12 24
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας 14 15 29
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου 9 9 18
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 10 10 20
Σύνολο θέσεων:   67 68 135

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών,, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος),

δ) οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

ε) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

στ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρακτική άσκηση μόνο στον ιδιωτικό τομέα: Η πρακτική κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επιστήμονα του ιδιωτικού φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια και περίοδος πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος).

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2019, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 7 Μαΐου 2019 έως και 28 Μαΐου 5 Ιουνίου 2019, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/E2n146cTNxwSgc8J6

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Ακολούθως και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, έχοντας μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα, προκειμένου να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση δεν υπογραφεί από τον-ην ενδιαφερόμενο-η φοιτητή-τρια, θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία επιλογής. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τα Τμήματα Σπουδών του ΓΠΑ και τις Γραμματείες τους για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (7 Μαΐου 2019 έως και 28 Μαΐου 5 Ιουνίου 2019), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, από Δευτέρα έως και Πέμπτη ( 11.00 έως 17.00) και τις Παρασκευές από 10.00 έως και 15.00.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής  (e-mail: epaplom@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής