Tο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», οι ασκούμενοι εκπαιδεύονται, διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους εξάσκησης, και αποζημιώνονται με 280 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής τους έναντι ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-17), το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου Σπουδών του ΓΠΑ που (α) δεν έχουν επιδοτηθεί προηγουμένως για τον ίδιο λόγο μέσω ΕΣΠΑ και (β) θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο (2) μηνών (ακριβώς). Η Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από την 8η Ιουλίου 2017, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση παράτασης του εαρινού εξαμήνου σπουδών θα οριστεί νέα ημερομηνία έναρξης. Συνολικά προσφέρονται σαράντα πέντε (45) θέσεις δίμηνης Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο ΣπουδώνΣύνολο
6ο8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής5611
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών347
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής347
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας336
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου336
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης448
Σύνολο θέσεων45

Φορείς υποδοχής των φοιτητών μπορεί να είναι:

  • Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ινστιτούτα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Επιχειρήσεις και Οργανισμοί όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982 (Τράπεζες, ΔΕΗ).
  • Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 παραγρ.8 Ν 2817/2000).
  • Εργαστήρια Γ.Π.Α.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι φορείς υποδοχής των φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ πρέπει να βρίσκονται είτε στην έδρα του ΓΠΑ είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων φοιτητών.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών θα γίνει με αυστηρά αντικειμενικά-ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

α) ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα μοιραστεί στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών,

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα, και

γ) σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι φοιτητές 6ου και 8ου  εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 24 Απριλίου 2017 έως 25 Μαΐου 2017, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/PYJU2WFndSEQW6Gs1

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ θα καλέσει, από 26 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2017, τους ενδιαφερόμενους φοιτητές προκειμένου να προσκομίσουν ορισμένα απαραίτητα στοιχεία, να υπογράψουν και να οριστικοποιήσουν την Αίτησή τους.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, ενώ παράλληλα θα οριστεί η περίοδος υποβολής τυχόν ενστάσεων καθώς και η ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατάταξης.

Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένων φοιτητών για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Εξάσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών του ΓΠΑ, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την Αίτηση Καθορισμού Τόπου Πρακτικής Εξάσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρώτο μέρος (Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) της παρούσας ανακοίνωσης.

Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων (24 Απριλίου 2017 έως 25 Μαΐου 2017), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, κάθε Δευτέρα (11-3), Πέμπτη (11-5) και Παρασκευή (11-5).

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης (papadakis@aua.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *