Επιλέξτε την ανακοίνωση του ακαδημαϊκού έτους που σας ενδιαφέρει μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσμων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2023-2024 http://praktiki-espa.aua.gr/2023/12/05/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84-11/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2022-2023 http://praktiki-espa.aua.gr/2023/01/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84-9/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2021-2022 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-2021-2022/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2020-2021 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-2020-2021/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2019-2020 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-2019-2019/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2018-19 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-2018-19/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2017-18 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-2017-18-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2016-17 http://praktiki-espa.aua.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-2016-17/

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004523 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027››.