Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και μόνο.

Ώρες υποδοχής φοιτητών: 12.00 έως και 17.00 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Υπεύθυνες Γραφείου: Ατσαλίνου Κατερίνα & Λαδικού Εύα

Ιδρυματικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης ( papadakis@aua.gr ).

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004523.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027››.