Οι φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, την άνοιξη του 2022 (βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση, βλ. “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ” στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου), θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 10 Δεκεμβρίου 2021 έως και 13 Φεβρουαρίου 2022, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/X7GDBad1gpdMvScj7 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 13 Φεβρουαρίου (23:59:59) 2022 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

 

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.