Οι φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, την άνοιξη του 2023 (βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση, βλ. “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ” στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου), θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 11 Ιανουαρίου 2023 έως και 12 Φεβρουαρίου 2023, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/gJZYmAcrRHPtoXiE6 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 13 Φεβρουαρίου (23:59:59) 2023 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

 

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184297 – Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).