Οι φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2021, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 15 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/cdoTvkMeEPMm11JWA

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.