Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2020, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 16 Ιουνίου 2020 έως και 24 Ιουνίου 2020, μέσω του υπερσυνδέσμου:  https://forms.gle/jnHV1N7LgRud7gqx7

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 24 Ιουνίου 2020 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.